O nás

Sme mladý, internetový obchod www.tvorive-hracky.sk ktorý sa venuje predaju špecifických hračiek podporujúcich kreativitu, motoriku a všestranný harmonický vývoj vašich deti.


Každé dieťa potrebuje dostatok voľnosti na skúmanie okolitého sveta. Tvorivé hračky podporujú rozvoj vašich detí, napĺňajú ich predstavy, motivujú a inšpirujú ich k tvorivosti, nechávajú pracovať detskú fantáziu a kreativitu.
Detskú myseľ je potrebné neustále rozvíjať a to najlepšie nenásilnou a nenáročnou formou a práve vhodne zvolená hračka prinesie dieťaťu uspokojivý pocit z hrania a zároveň ho vo vývoji posúva ďalej. Nechajme svoje dieťa vyniknúť v tom čo má rado - keď je spokojné dieťa, získava aj rodič.

Naše deti sú pre nás všetkým. Najviac si želáme aby boli zdravé, ale tiež nám v značnej miere záleží na tom aby boli inteligentné, šikovné, bystré. Vyberáme pre nich vhodné školy, krúžky, preverujeme si učiteľov. Nezabudnime však i na to že práve my, rodičia, máme veľké možnosti na podporu rozvoja detského potenciálu. Môžeme ich stimulovať, venovať sa im, posilňovať rozvoj ich inteligencie a zlepšovať ich motoriku už od útleho detstva.


Hračky, ktoré vyberáme do nášho obchodu musia spĺňať vysoké kritérium kvality, kreativity a musia byť zdravotne nezávadné.


About us


We are young, concerned parents who recognize the need for educational and creative toys for children. We are beginning a shop www.tvorive-hracky.sk which is dedicated to the sale of specific toys supporting creativity, motor skills and the all-round harmonious growth of your child.
Every child needs sufficient freedom to explore the outside world. Creative toys encourage the development of the child's ability to fulfill his ideas, inspire his creativity, and help him to develop intellectually. These toys encourage the imagination and creativity of your chid to work.
A Child`s mind needs to be constantly developed and the best way to do it should be effortless and undemanding. Just a simple toy can bring a satisfying feeling of play and helps your child's development. Let your child shine and enjoy his or her play as he learns.
When the child is satisfied, the parents also feel fulfilled.
The toys which we have chosen in our store must satisfy a high standard of quality, creativity and they must be wholesome.


Google v roku 2015 označil náš internetový obchod www.tvorive-hracky.sk za jeden z najlepších na Slovenskom trhu a ocenil ho vypracovaním Prípadovej štúdie o raste firiem s podporou produktov Google